Työurani aikana olen aina pohtinut eniten yritykseni kilpailuetua. Siis sitä miksi asikas valitsee juuri minun yritykseni, ostaa meiltä. Mielestäni erittäin tärkeä asia liiketoiminnassa. Alla oleva teksti kertoo sen mitä minä ajattelen kilpailuedusta ja sen saavuttamisesta.

Kilpailuetu on vapailla markkinoilla toimivan yrityksen menestyksen ydin, se määrittää miksi asiakas ostaa juuri sinulta eikä kilpailijalta. Kilpailukyky antaa vasta edellytykset kilpailla, eli on tuote ja voit sen vieläpä toimittaa. On oltava jokin erottuva etu, miksi asiakas valitsee juuri sinut. Nyt vuonna 2019 Suomen kansallinen kilpailukyky on jälleen kyseenalaistettu. Suomen vientiteollisuus on myös jälleen haasteiden edessä ja varsinkaan pk-sektorilta ei löydy riittävästi kasvavia ja kansainvälistyviä menestysyrityksiä. Tämä kertoo sen, että suomalaisilta yrityksiltä puuttuu kilpailuetu maailmanmarkkinoilla. Kilpailuetu on yrityksen sydän. Jos se voi huonosti, koko yritys voi huonosti. Jos yritykset, varsinkin vientiyritykset, voivat huonosti, koko kansantalous voi huonosti. Näin yritysten kilpailuetu vaikuttaa jokaisen meidän jokapäiväiseen elämiseemme ja olemiseemme ja varsinkin siihen hintaan, minkä me siitä maksamme. Yritysten kilpailuetu on siis varsin tärkeä asia.

Kilpailuetu on yleensä joku strateginen taito, toiminto, toiminnallisuus tai asema, jota yritys yrittää ylläpitää jatkuvalla kehittämisellä. Kilpailuedulla on monia muotoja, jotka usein liittyvät johonkin seuraavista.

  • Erinomainen tuote ja/tai palvelu
  • Saavutetut edut liittyen imagoon
  • Kansainväliset taidot
  • Kustannustehokkaat toiminnot
  • Ylivoimainen osaaminen
  • Erinomainen kumppaniverkosto
  • Vahva brändin asema
  • Patentit ja IPR:t

Kilpailuetu on kuitenkin erittäin harvoin yksittäinen tuote tai tuotteen ominaisuus. Tällainen kilpailuetu on myös helppo kilpailijoiden kopioida. Useimmiten se on strateginen vahvuus, joka luo lisärvoa asiakkaalle tai asiakassegmentille. Menestyneimmillä yrityksillä on useita kilpailuedun tekijöitä vahvistamassa markkina-asemaa.

Kilpailuedun merkitys markkinoilla toteutuu siinä, miten ja millä keinoin kykenemme osoittamaan ratkaisumme arvon asiakkaalle ja mikä on yrityksen ydinlupaus asiakkaalle. On kyettävä määrittämään, mikä on fyysisen tuotteen, mikä palvelun ja toimintatavan merkitys kilpailuedun luomisessa. Kilpailuedun luomiseksi on kyettävä arvioimaan mahdollisia menestystekijöitä koko yrityksen arvoketjun osalta suunnittelusta ja tuotannosta aina brändin luomiseen saakka.

Siis yhteenvetona näin: ei riitä että on kilpailuedellytykset, esimerkiksi tuote ja kilpailukykyä, saat toimitettua tuotteen asiakkaalle. Tarvitaan vielä kilpailuetu eli miten voitamme tarjouskilpailut. Hyvä kilpailuetu on myös se tekijä, joka viime kädessä mahdollistaa keskimääräistä paremman kannattavuuden. Kestävä kilpailuetu on ideaalinen tavoite. Keskeisin kilpailuetua luova tekijä on näkemys, jolla tunnistetaan markkinoiden, kilpailun ja kysynnän luonteessa tapahtuvia muutoksia, myös heikkoja signaaleja. Eli jälleen palataan siihen, että näkemyksellisyys on keskeinen liiketoiminnan menestyksen mahdollistaja. Tarvitaan näkemyksellisiä liikkeeenjohtajia, jotka luovat kestävän kilpailuedun, joka tuotta selkeää lisäarvoa asiakkaalle. Näin helppoa se on!

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lisää luettavaa

Henkilöstö - yrityksen voimavara
Blogi

Merituulen HR-palvelut

Vahvuuteni löytyvät HP- ja taloushallintopuolta. Aikaisemmat työtehtäväni useissa organisaatioissa ovat antaneet minulle näkemystä millainen HP-palvelujen tuottaja minun kannattaisi olla. Keskityn ensinnäkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

Blogi

Sitran Megatrendit

Luin tuossa viikonloppuna Sitran uuden Megatrendit 2020 jukaisun. Teos on niin sanottu päivitys Megatreidit 2017 julkaisuun, joten trendit itsessään eivät ole kovin uusia, mutta kaikki