Palvelut

Palvelumme

Kansainvälistyminen ja kasvu


Kansainvälisen liiketoiminnan aloittaminen tai kehittäminen vaatii hyvää suunnittelua, johon pitää varata riittävästi aikaa ja rahaa. Kansainvälinen liiketoiminta eroaa kotimaan liiketoiminnasta. Kysynnän luonne, toimintatavat, kulttuuri ja arvot voivat olla erilaisia. Kansainvälisillä markkinoilla onnistumisen edellytys on selkeä suunnitelma sekä kohdealueen riittävä tuntemus. Kansainvälisillä markkinoilla saavutettu menestys tuo tietysti myös kasvun yritykselle.

Tarjoamme yrityksille käytännönläheisiä kansainvälistymispalveluita ja pitkän kokemuksen kansainvälisestä liiketoiminnasta kohdemaiden markkinoilla. Kaikki toimeksiantomme räätälöidään asiakkaan tarpeiden pohjalta, jolloin vältämme turhat kulut ja säästämme aikaa keskittymällä olennaisiin toimenpiteisiin.

Johtaminen


Menestyminen liiketoiminnassa edellyttää näkemyksellistä johtajuutta sekä hyvää kykyä tuottaa arvoa enemmän ja tehokkaammin kuin kilpailijat. Asiantuntemuksen ja johtamiskyvyn lisäksi johtaja tarvitsee eteenpäin katsovaa strategista perspektiiviä sekä kokonaisvaltaista näkemystä.

Meiltä saat konkreettisia välineitä strategian suunitteluun ja sen läpiviemiseen organisaatiossasi. Yhdessä saamme organisaatiosi käyttöön uusia hyödynnettäviä strategianäkökulmia eri toimialoilta. Keskustelu ja työskentely kokeneen johtajan kanssa auttaa liiketoiminnan uudistamiseen ja tuloksen johtamiseen. Laajennat myös johtamisessa tarvittavaa kokonaisnäkemystä ja ymmärrystä, ja kehität itsetuntemustasi ja omaa vaikuttamistyyliäsi.

Meillä on tarjottavana myös määräaikainen ja/tai osa-aikainen tai projektimainen vuokrajohtaja yritykseenne.

Henkilöstö - yrityksen voimavara

HR-palvelut


HR-asiantuntija hoitaa yrityksen henkilöstöasioita ja auttaa niiden toteuttamisessa.
HR-palvelut koostuvat seuraavista palvelukokonaisuuksista:
• työsuhdeasiat: työlainsäädäntö ja työehtosopimusten tulkinta
• työsuhteen lakisääteiset asiakirjat esim. työsopimukset
• työsuhde-etuihin liittyvät kysymykset
• työterveyspalvelut ja niihin liittyvät kysymykset ja sopimusten kilpailuttaminen
• rekrytoinneissa avustaminen
• YT-neuvotteluiden läpivienti ja dokumentointi
• henkilöstöhallintoon liittyvien suunnitelmien laadinta
• tuki esimiehenä toimiville kaikissa henkilöstöasioissa

Markkinointi


Markkinointistrategia B2B liiketoiminnassa lähtee tietysti liikkeelle yrityksen liiketoimintastrategiasta. Pienillä yrityksillä ne voivat olla lähes sama asia. On määriteltävä arvo joka asiakkaalle halutaan tuottaa ja millä tuotteilla tai palvelulla se halutaan toimittaa. Mikä on tämän arvon hinta asiakkaalle? Seuraavaksi on määriteltävä miten asiakkaat saadaan ymmärtämään ja ostamaan nämä tuottet ja palvelut. Ja lopuksi vielä nämä tuottet ja palvelut on toimitettava asiakkaalle. Kaikki nämä asiat kun on määritely hyvin, niin markkinointistartegia alkaa olla valmis. Vielä puuttu se ydin eli kilpailuetu. Miksi asiakas ostaa juuri meiltä eikä kilpailijalta? Miten erottaudumme?

Tarjoamme osaamisemme differoivien B2B markkinointistrategioiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Kokemuksemme ja näytöt menestyneistä markkinontistrategioista on konkreettinen.

Parnerit


JPond Jyväskylä Oy, taloushallinnon palvelut
Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy, työlainsäädäntö
Tilintarkastus Vihinen Oy, tilintarkastuspalvelut

Autamme sinua ja yritystäsi menestymään.